Bayung Porac Kalinisan at Kaunlaran

Keng pamanungkulan at lideratu nang Mayor Jaime “Jing” V. Capil, para keng kampanya nang “Bayung Porac Kalinisan at Kaunlaran” misaup-saup la pu deng DA Porac (Dept. Of Agriculture), Bureau of Fire at deng Municipal Engineering Department keng pamaglinis dalan papunta Mancatian.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!