• Home

FINANCIAL

Matula murin babalita na kilub ning apat a banua a pamanungkulan ng Mayor Dela Cruz, mika 25% growth tana king financial operations. King dating 1.79 million pesos anyang 2010, ngeni 2.23 million pesos ne. Uli narin king paglub daring mangadagul a investors na ni pangarap etamu inisip na datang ing panaun metung ya ing balen Porac kareng tingalang dang balen keti Kapampangan.

Porac, Pampanga – Meging prioridad neng Mayor Dela Cruz ing pamagpasikan keng sector ning edukasyun lalu na ing pamanalakad keng Porac-DHVTSU Satellite campus a maglayung mamye pag asa kareng anak a e makapagaral kareng pribadung eskwela pero magnasang makayaring college courses.

Maswerti ya ing Balen Porac uling eya mituturan kalamidad kareng mengalabasan a banua. Pero y Mayor Carling dela Cruz at Vice Mayor Dexter David, lalu depang peigtingan ing Municipal Risk Reduction Management Council (MDRRMC). Sinaling miyayaliwang tools and equipments at meg patraining rescue personnels para pasikanan ing emergency and rescue operations.

Porac, Pampanga – The municipality of Porac under the leadership of Mayor Carling Dela Cruz has received major awards from different agencies and national government offices. The following awards have translated to different infrastructure projects given to different barangays who mostly needed infra projects.

Siportan at dininan ng pansin Mayor dela Cruz Deng programa makapatungkul king agrikultura. Uling yamurin metung yang ortelanu, ing nasa na lagi ing apasanting at adinan masanting a ani deng Ortelanung Poraqueno.

Mekapamye nerin saup y Mayor dela Cruz king miayaliwang programa ning Agrikultura. Kayabe keni ing pamamye bini kareng ortelanu, gamit pangsaka kalupa ning hand tractors, threshers, Ford Tractors, certified seeds, seedlings, saup kareng Coopertives at Farmers group.

Megawa yarin ing Livestock Dispersal kalupa ning pamamye Damulag at Kambing kareng qualified beneficiaries.

Siportan nalarin deng programa makapatungkul king kalinisan at kaayusan ning balen kayantabe deng miyayaliwang local and national agencies, NGOs and private companies.

Banwa banwa magagawa yarin ing Porac Farmer’s Day a lalaukan ding miyayaliwang organized farmers keng munisipyu. Ining once a year activity na makapatungkul kareng ortelanung Poraqueño, magagawa yarin kareng saup dareng miyayaliwang pulitiku at ahensya keng gubyernu.