• Home

INFRASTRUCTURE

Tuluy tuluy murin ing programang pang inprastraktura ning kakatamung Mayor.

HEALTH SERVICES

Liban karing mangasanting ng programa ning Rural Health Unit na balu tana man na laging makatuon king panyulung ning kalusugan ning memalen Porac, I Carling dela Cruz ginawa yang medical team na sasaup kareng Poraqueño mangailangan special medical treatment. King saup ding miyayaliwang private hospitals and doctors, lalu lang melingap deng masakit at makatua na balu tana man ala lang abilidad mamayad mal a medical procedures.

FINANCIAL

Matula murin babalita na kilub ning apat a banua a pamanungkulan ng Mayor Dela Cruz, mika 25% growth tana king financial operations. King dating 1.79 million pesos anyang 2010, ngeni 2.23 million pesos ne. Uli narin king paglub daring mangadagul a investors na ni pangarap etamu inisip na datang ing panaun metung ya ing balen Porac kareng tingalang dang balen keti Kapampangan.

Porac, Pampanga – Meging prioridad neng Mayor Dela Cruz ing pamagpasikan keng sector ning edukasyun lalu na ing pamanalakad keng Porac-DHVTSU Satellite campus a maglayung mamye pag asa kareng anak a e makapagaral kareng pribadung eskwela pero magnasang makayaring college courses.

Maswerti ya ing Balen Porac uling eya mituturan kalamidad kareng mengalabasan a banua. Pero y Mayor Carling dela Cruz at Vice Mayor Dexter David, lalu depang peigtingan ing Municipal Risk Reduction Management Council (MDRRMC). Sinaling miyayaliwang tools and equipments at meg patraining rescue personnels para pasikanan ing emergency and rescue operations.