CONTACT US: + (045) 329-2053 to 649-5200

AGRICULTURE

Siportan at dininan ng pansin Mayor dela Cruz Deng programa makapatungkul king agrikultura. Uling yamurin metung yang ortelanu, ing nasa na lagi ing apasanting at adinan masanting a ani deng Ortelanung Poraqueno.

Mekapamye nerin saup y Mayor dela Cruz king miayaliwang programa ning Agrikultura. Kayabe keni ing pamamye bini kareng ortelanu, gamit pangsaka kalupa ning hand tractors, threshers, Ford Tractors, certified seeds, seedlings, saup kareng Coopertives at Farmers group.

Megawa yarin ing Livestock Dispersal kalupa ning pamamye Damulag at Kambing kareng qualified beneficiaries.

Siportan nalarin deng programa makapatungkul king kalinisan at kaayusan ning balen kayantabe deng miyayaliwang local and national agencies, NGOs and private companies.

Banwa banwa magagawa yarin ing Porac Farmer’s Day a lalaukan ding miyayaliwang organized farmers keng munisipyu. Ining once a year activity na makapatungkul kareng ortelanung Poraqueño, magagawa yarin kareng saup dareng miyayaliwang pulitiku at ahensya keng gubyernu.

Opening Hours

  • Monday – Friday + 8 AM – 5 PM
  • Saturday and Sunday No Office

Contact


Copyright © 2020. Municipality of Porac, Province of Pampanga. All rights reserved.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!