CONTACT US: + (045) 329-2053 to 649-5200

HEALTH SERVICES

HEALTH SERVICES

Liban karing mangasanting ng programa ning Rural Health Unit na balu tana man na laging makatuon king panyulung ning kalusugan ning memalen Porac, I Carling dela Cruz ginawa yang medical team na sasaup kareng Poraqueño mangailangan special medical treatment. King saup ding miyayaliwang private hospitals and doctors, lalu lang melingap deng masakit at makatua na balu tana man ala lang abilidad mamayad mal a medical procedures.

Tune pin laganas ing saup a payabut ning opisina ng Mayor Dela Cruz kareng kabalen tamung masakit a mangailangan saup kalupa ning sakit king mata a Katarata at Pugita, Goiter, Breast Mass, Luslus, Bato king Apdu, Bato king Bato, Mayoma, Colonoscopy, Chemotherapy, Dialysis, Limb Amputation at miyaliwapang sakit. King kabuuan, Six Hundred Fifty Five (655) patients nala ding asopan na. Iti pauli narin king saup ding miyayaliwang private doctors at hospitals.

Palagi murin ing pamanyad ng medical and dental missions kareng miyayaliwang NGO at private companies kalupa ning SM Foundation, Kiwanis Foundation, Bujeon Medical Service, Chua Eye Center, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Pyzer, University of Makati at miyayaliwa pang grupu na patuluy susuporta kang Mayor Dela Cruz.

Mekapamye namurin Seventy (70) nebulizers, One hundred eighty four (184) wheelchairs at Two Hundred Seventy Five (275) waterpumps kareng indigent tamung cabalen at mekapamye saup kareng Poraqueño tamung maka admit kareng public hospitals kalupa king Jose Songco Lapid District Hospital, Romana Pangan District Hospital, Ospital ning Angeles, Diosdado Macapagal District Hospital at Jose B. Lingad hospital. King kabuuan, atin tanang apalwal a Two Point Two (2.2) million pesos a saup financial na ibat murin kareng pulitikung magtiwala king administrasyun ng Carling Dela Cruz kalupa ng Senador Coco Pimentel at Congresswoman Gloria Arroyo.

Birthing Stations

Ikit ning administrasyun ing importansya ning malinis at ligtas a paanakan para kareng kababaynan kaya naman puspusan ing pamaglingun kareng atlung birthing stations a tune makasiguru kareng kaligtasan deng manganak. Kapilan pamu, mismung ing Presidenti ning Philippine Health Insurance Corp. (Philhealth) na i Mr. Alexander Padilla ing meging guest of honor para king pamagpasinag keng Villa Maria Birthing Homes. Kayantabe ing Kakak Foundation na penimunan ng Sis. Eloisa David, ing munisipyu meg allot yang One Point Two (1.2) Million Pesos para king pamag construct keng mesabing lugar. Puspusan murin ing pamag adya kareng adwa pang Birthing stations keng Model Community keng Brgy. Pio at king Brgy. Camias.

Philhealth Beneficiaries

Maswelu la deng Eight Thousand Five Hundred (8,517) a indigent Poraqueños uli na ning benepisyu a mika libri lang coverage ning Philhealth ibat king programang Universal Health Care ning national government. Megumpisa king Six Thousand (6,000) beneficiaries anyang banuang 2011, ikwa dang midagdagan Two Thousand Five Hundred (2,500) uli narin ning sipagan ning administrasyun a menyad additional Philhealth Cards.

Opening Hours

  • Monday – Friday + 8 AM – 5 PM
  • Saturday and Sunday No Office

Contact


Copyright © 2020. Municipality of Porac, Province of Pampanga. All rights reserved.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!