Skip to main content

CONTACT US: + (045) 649 – 6027

Masanting a Serbisyu at Resonableng Presyu para Kareng Poraqueno “FIBER OPTIC INTERNET”

Metung yapu ing “Advanced IT Infrastructure” ing penigobran ng Mayor Jaime “Jing” V. Capil para lalu ya pung masensu ing Balen Porac. Oreni pu deng maging resulta king pamanyatang ning pribadong kumpanya (BAYUNG SERBISYU) na peintulutan ng Mayor Capil na alang “corruption or under the table” bagkus inyad na ing masanting a serbisyu at resonableng presyu para kareng Poraqueno. GO PORAC!

DATI – 5/10MBPS (ANALOG CABLE)
NGENI – FIBER OPTIC INTERNET 25MBPS – 500MBPS

1. Malyari nala pung lungub deng commercial banks or payment services.
2. Makapag research o maka pag browse tana pung information o movie in “real time”.
3. Malyari tana pung mag install IP-CCTV na adyang keng celfone mu malyari tayang banten ing bale o melakwan a bingut kabang atyu kayu keng obra.
4. Lalu la pung magka interests deng kumpanya o investors uling e makalingad na itangan mag depende tana keng internet.
5. Maka pag offer nala pung “home-based outsourced” business services deng kabalen na ena bisang mako keng bale da at karin nala magobra para manakitan.

Official Website of Municipality of Porac