Skip to main content

CONTACT US: + (045) 649 – 6027

Merry Christmas – From: Mayor Jaime “Jing” V. Capil, Vice Mayor Atty. Charlie O. Santos and SB Members

“Mandatila sana keng pusu reng balang Poraqueño ing pamikalugud ngening Pasku. Ipangadi tamu ing lumapo pa ing Progresu at Serbisyu king Bayung Porac!”

Merry Christmas ☃️🎄

From: Mayor Jaime “Jing” V. Capil, Vice Mayor Atty. Charlie O. Santos and SB Members.

Official Website of Municipality of Porac