Skip to main content

CONTACT US: + (045) 649 – 6027

Sa paggunita ng MAHAL NA ARAW, nais ipabatid ng Bayung Porac Administration sa pamumuno ni Mayor Jaime V. Capil sa tulong ng Porac Arts, Culture and Tourism Office na sa gitna ng pandemya, pinapaalala sa atin ng Krus ang pagasang hatid nito sa ating buhay


Sa paggunita ng MAHAL NA ARAW, nais ipabatid ng Bayung Porac Administration sa pamumuno ni Mayor Jaime V. Capil sa tulong ng Porac Arts, Culture and Tourism Office na sa gitna ng pandemya, pinapaalala sa atin ng Krus ang pagasang hatid nito sa ating buhay.
Ang disenyo ay mula sa likha ni Mr. Hermie Pineda na isang visual artist. Ipinapakita nito hindi lamang pagasa kundi maging KAGALINGAN. Kagalingang pisikal, emosyonal at ispiritwal.
Batid ng Bayung Porac Adminsitration ang kahirapang hatid ng pandemya, alalahanin po ninyo na isa sa mga misyon nito ay ang maka-Diyos na panunungkulan na laging nakaantabay sa lahat ng nangangailangan.
Nawa ay maghatid ng pagasa sa inyong mga buhay ang simpleng obrang ito upang magpatuloy ng may kagalakan sa puso ang bawat Poraqueño na patuloy lumalaban sa kahirapan ng buhay. Sumainyo po ang kagalingan ng Panginoong May Kapal.
#BayungPorac
#PoracTourism
#HopeAndHealing

Official Website of Municipality of Porac