Skip to main content

CONTACT US: + (045) 649 – 6027

PAUNAWA

‼️PAUNAWA:
Magandang Araw!
Para sa ikagiginhawa ng lahat, ang aming team ay magtutungo na sa inyong mga Barangay upang tumanggap ng mga nagpaparehistro para sa ating Pambansang Pagkakakilanlan(National ID). Mag-aanunsiyo rin po kami kung kailan ang iskedyul ng inyong Barangay.
Kasunod nito, ang aming opisina na matatagpuan sa Municipal Annex Bldg., Porac Pampanga ay PANSAMANTALANG ISASARADO sa mga magpaparehistro hanggang sa susunod na paunawa.
Maaari lamang ay siguraduhing makapagbasa ng mga pinakabagong anunsyo para sa aming iskedyul.
Maraming salamat!

Official Website of Municipality of Porac