CONTACT US: + (045) 329-2053 to 649-5200

Edukasyon

Porac, Pampanga – Meging prioridad neng Mayor Dela Cruz ing pamagpasikan keng sector ning edukasyun lalu na ing pamanalakad keng Porac-DHVTSU Satellite campus a maglayung mamye pag asa kareng anak a e makapagaral kareng pribadung eskwela pero magnasang makayaring college courses.

Megumpisa king One Hundred Twenty Eight (128) a estudyante at apat a ladderized a kurso, ngeni magexpect tanang Six Hundred (600) students keng daratang a SY 2015-2016 at karagdagan atlung kursu king education, engineering at social work. Kaya naman mekakumpletu tamu kareng requirements ning Commision on Higher Education (CHED) a mika Chemistry Laboratory, Physics Laboratory, Computer Laboratory at Industrial Kitchen Laboratory na ibat murin keng Annual Investment Plan ning munisipyu.

Masaya muring ibabalita na mika Twenty Five (25) tanang graduates king kursong Ladderized B.S. HRM, Ladderized B.S. Information Technology, at Ladderized B.S. Industrial Technology.

Puspusan din ing pamag adya king permanenting lokasyun ning Satellite Campus king Brgy. Pio na atin kabuuang sukad a 1.6 hectares. Iti para pagadyan ing karagdagang estudyanteng mag enroll na pwede ng makapag accomodate One Thousand (1000) students. Kasalukuyan makatalakad ne ing Two (2) storey building na pwede nang magamit at ing student center na malapit narin mayari. Lubus ing papasalamt kareng megmalasakit para mitalakad ing pangarap a kolehiyu kalupa ng Senadors Lito Lapid at Pia Cayetano, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo (CGMA), Governor Lilia Pineda at Pamilyang Dizon at Tolentino a megdonate king mesabing gabun.

Midinan yarin bayung lupa ing Porac Administration Building king Model Community a magsilbing temporary site ning mesabing unibersidad. Meayus at mekapagpatalakad additional Nine (9) unit classrooms at student center a ibat king Twenty Percent (20%) Annual Investment Plan ning munisipyu. Deng karagdagan classrooms, student centers, Industrial Kitchen Laboratory at Pamagrestore keng Adminstration Building ibat la keng Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce, DHVTSU Main Campus, Office of Congresswoman Gloria Arroyo (CGMA) at Rotary International, South Korea.

Tuluy tuluy murin ing pamamye ng saup Mayor Dela Cruz at Vice Mayor Dexter David kareng kekatamung high school and college students. Balang banwa, atin Seven Hundred (700) high school students ing maka-avail king free tuition fee at One Hundred Eighty (180) college students naman ing mididinan monthly financial assistance a Five Hundred (P 500.00) Pesos. Kapilan pamu, megbunga nenaman ing sipagan ng mayor Dela Cruz king saup CHED at Opisina ng CGMA anung nukarin me approved la ding Four Hundred Eighty Four 484 indigent college students a mika Six Thousand             (P 6,000.00) pesos financial assistance kilub ning pabanua.

Kalupa narin ning pengaku ng Mayor Carling at Vice Dexter David, makaplanu ne ing programang Iskolar ng Bayan. Midinan lang full scholarship grant deng qualified and deserving freshmen students kalupa ning libring tuition fees, books, uniforms and allowances.

Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce

Keng sipagan ng Mayor Carling, megbunga ing pamiadwangan na kareng negosyanting Fil-Chinese a mekapagdonate ng Anam a Pulung (60) Classrooms kareng miyayaliwang Public Elementary School, High School and College. Buu ing tiwala ding mesabing grupu keng administrasyun ng Mayor Carling uling balu da ing nasa na makapagsilbi kareng Poraqueño. Mekapamye nalarin Medical and Dental Mission dening mesabing grupu a leukan dareng 1000 beneficiaries ibat kareng miyayaliwang barangay.

Opening Hours

  • Monday – Friday + 8 AM – 5 PM
  • Saturday and Sunday No Office

Contact


Copyright © 2020. Municipality of Porac, Province of Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Porac