CONTACT US: + (045) 329-2053 to 649-5200

SPORTS AND DEVELOPMENT

SPORTS AND DEVELOPMENT

Tune pin laganas ing programa ng Mayor Dela Cruz at Vice Mayor Dexter David at pati ing sports kalupa ning Basketball, Volleyball at Indoor Games Tournament mengagawa ngan uli na ning sipagan at suporta deng memalen at GM Mark Lapid. Kasalukuyan, 4th Year ne ing CD Cup na lalaukan ding Twenty Two (22) teams ibat kareng miyayaliwang barangay. Midinan larin programa deng kayanakan kapamilatan ning CD Basketball Clinic na magagawa banua-banua at CD Women’s Volleyball Tournament a lalaukan danaman deng kebabaynan ibat karing miyaliwang barangay. Megawa yarin ing Porac Teacher’s Sports Day a leukan ding public elementary and high school teachers.

Opening Hours

  • Monday – Friday + 8 AM – 5 PM
  • Saturday and Sunday No Office

Contact


Copyright © 2020. Municipality of Porac, Province of Pampanga. All rights reserved.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!