CONTACT US: + (045) 329-2053 to 649-5200

Team CD

Porac, Pampanga – TEAM CD 2015 MAYOR CARLING DELA CRUZ at VICE MAYOR DEXTER DAVID: LIMANG BANUANG MALUGUD AT MASABAL A PAMAGSERBISYU KARENG PORAQUEÑO.

Limang banua ing milabas anyang mealal ya bilang alkaldi ning balen Porac y Carling Dela Cruz at Bise Alkaldi naman y Dexter David. Kilub ning sagling panaun, midinan lang upaya para pagsilbyan deng Poraqueño king mitmung lugud at katutwan. Mignasa lang metung a malinis at matapat a gubyernu lokal, na atin pamisanmetung deng memalen para king ikasanting at ikaunlad ning pakamalan dang balen Porac.

Kalupa ning gilisak da anyang kasalukuyan dang mangampanya, I Carling dela Cruz at Dexter David megnasa lang patalakad metung a kolehiyu. Kalupa ning metung a tanaman, meg umpisa yang bini, at ngeni ing tanaman, mamunga ne at kasalukuyan tatakman tamu ing yumu ning metupad at matutupad a pangarap.

Uli narin ning karelang sipagan at dedikasyun king serbisyu, makikilala ing balen Porac bilang metung a potential investment haven and the new eco-tourism site in Central Luzon. Patune keni deng mamandatang a miyayaliwang investors kalupa ning AyalaLand at LeonioLand na kasalukuyang maglagak a Seventy Five (75) Billion-Pesos worth of initial investment.

Keng gelingan ning kasalukuyang a adminstrasyun kayantabe deng department heads at empleyadu ning munisipyu, megawaran yang National Awards ibat king Department of Interior and Local Government (DILG) keng banuang 2011 hanggang 2014. Dening mesabing award megbunga lang Six (6) Million worth of municipal projects a mibie naman kareng barangay a higit mangailangan saup inprastruktura.

Maliban keng programa king edukasyun at pamagpatupad keng programa king transparency and accountability, masigasig yarin magpatupad programa keng Agrikultura, Health and Sanitation, Gender Development, Sports, Senior Citizens and Person with disabilities, Infrastructures, Disaster Preparedness, Programa para kareng Out of School Youth, Pamanyaling miyayaliwang Farm Equipments, Pamaglingun kareng Kabalen a Masakit at Pamiadwangan Kareng miyayaliwang ahensiya, Non-Government Organizations ampong People’s organization.

Opening Hours

  • Monday – Friday + 8 AM – 5 PM
  • Saturday and Sunday No Office

Contact


Copyright © 2020. Municipality of Porac, Province of Pampanga. All rights reserved.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!